آستانه, قزاقستان — دفتر روابط عمومی جامعه بهائی در قزاقستان، طی مجموعه‌ای از نشست‌ها در سطح ملی، مقامات دولتی، دانشمندان، نماینده‌های جوامع دینی و سازمان‌های جامعه مدنی را گرد هم آورده تا در پرتو درک ماهیت انسان به عنوان موجودی ذاتا شریف، به بررسی مفهوم رشد و بالندگی در زندگی خانواده بپردازد.

لیازات یانگالییوا (Lyazzat Yangaliyeva) از دفتر روابط عمومی و تیمور چکپاربایوف (Timur Chekparbayev) از دیگر اعضای این دفتر، در مصاحبه‌ای با سرویس خبری، برخی از بینش‌های به‌دست آمده از نشست‌های ملی اخیر را با آنان در میان گذاشتند. طی این مصاحبه، خانم یانگالییوا گفت: «اگر معتقد باشیم که شخصی موجودی شریف است، آنگاه رفتارمان با این فرد بر همان اساس خواهد بود.»

در مجموعه‌ای از نشست‌ها که توسط دفتر روابط عمومی جامعه بهائی در شهرهای آلماتی و آستانه برگزار شدند، مقامات دولتی، دانشمندان، رهبران دینی و اعضای سازمان‌های جامعه مدنی گرد هم آمدند تا به بررسی این امر بپردازند که چگونه درک ماهیت انسان به عنوان موجودی ذاتا شریف می‌تواند باعث رشد و بالندگی حیات خانواده گردد.

خانم یانگالییوا توضیح داد که گفت‌وگوها در این جلسات، به بررسی اثر تحول‌آفرینی می‌پردازد که درک صحیح از کرامت فطری و ارزش ذاتی هر فرد بر روابط خانوادگی می‌گذارد. وی همچنین افزود «این دیدگاه نه تنها از اعضای خانواده در برابر تبعیض و سلطه محافظت می‌کند، بلکه موجب بسط پویایی به فراتر از حوزه خانواده می‌شود.»

آقای چکپاربایف ضمن تأیید این حرف اضافه کرد که این گفت‌وگوها نشان می‌دهند که امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی ریشه در دیدگاه فراگیری دارد که انسان را صرفا موجودی خودمحور و مادی‌گرا می‌پندارد. وی افزود: «اغلب اوقات، پیشرفت انسان، برابر با ارضای نیازهای فردی او تلقی می‌گردد صرف‌نظر از تاثیرات آن بر همسایگان، هم‌وطنان، و حتی کل مردم جهان.»

آقای چکپارباریف افزود: با این حال، آنچه که جای امیدواری است، ظهور و بروز بحث‌هایی در این‌گونه جلسات می‌باشد که با تکیه بر مفاهیم نوینی چون خدمت خالصانه و خاضعانه به اجتماع، می‌کوشد مفروضات قدیمی و ریشه‌دار را با چالشی عظیم و بنیادین مواجه سازد. به عقیده وی، چنین تغییری در فهم، می‌تواند هم در حوزه شخصی و هم در بستر جمعی، منجر به بازنگری و ارزشیابی مجدد مفاهیمی چون پیشرفت و رفاه حقیقی گردد.

خانم یانگالییوا، با استناد به بینش‌های به‌دست آمده از اقدامات جامعه‌سازی جامعه بهائی در قزاقستان، مشاهداتی را که از مناسبات و روابط در حال تکامل درون خانواده‌ها و نیز جوامع به عمل آورده بود با سایر افراد به اشتراک گذاشت: «ما اکنون شاهد ظهور و بروز الگوهایی سازنده در زندگی خانوادگی و اجتماعی هستیم، به‌ ویژه زمانی که اشخاص، میل به خدمت به دیگران و شوق مشارکت در بهروزی اجتماع را در خود پرورش دهند.» او اشاره کرد که این دیدگاه جدید، باعث تغییر رویکردهای خودمحورانه به سمت اقدامات برون‌گرایانه است.

او بر نقش حیاتی تربیت اخلاقی در این فرایند تحول‌آفرین تاکید کرد و گفت: «خانواده به عنوان اساسی‌ترین واحد اجتماع، نقشی محوری در شکل دادن به عادات و الگوهای رفتاری فرد ایفا می‌کند. در چنین محیط گرم و صمیمانه‌ای است که ویژگی‌ها و توانمندی‌های ضروری برای خدمات گسترده‌تر به اجتماع پرورش می یابند.»

بینش‌های حاصل از گفت‌وگوهای برگزار شده توسط دفتر روابط عمومی بهائی، مفروضات قدیمی و ریشه‌داری که انسان را موجودی خودمحور می‌پندارند، به چالش می‌کشند. در عوض، این بینش‌های نوین می‌کوشند مفاهیم جدیدی چون خدمت خاضعانه به اجتماع را نهادینه کنند.

بینش‌های حاصل از گفت‌وگوهای برگزار شده توسط دفتر روابط عمومی بهائی، مفروضات قدیمی و ریشه‌داری که انسان را موجودی خودمحور می‌پندارند، به چالش می‌کشند. در عوض، این بینش‌های نوین می‌کوشند مفاهیم جدیدی چون خدمت خاضعانه به اجتماع را نهادینه کنند.

این گفت‌وگوها به بررسی دقیق مناسبات سنتی مختلف در خانواده‌ها پرداخته‌، تصدیق می‌کنند که برخی از این مناسبات می‌توانند موجب کاهش مشارکت زنان در امور خانواده و تضعیف صدای آنان گردند که این امر نیز در نهایت در حوزه‌های گسترده‌تر اجتماعی تسری می‌یابد.

خانم یانگالییوا خاطرنشان کرد که در این بررسی، بر اهمیت اتخاذ شیوه‌های سازنده‌ای تاکید می‌شود که موجب برقراری هرچه بیش‌تر تساوی در خانواده‌ها و کاهش تنش می‌گردد.

او افزود که شرکت‌کنندگان، به اصل مشورت به عنوان روشی امیدبخش می‌نگرند که با تاکید بر تعاملات سازنده، گامی فراتر از صرفا یک فرآیند تصمیم‌گیری بر‌می‌دارد. - مشورت در اصل به عنوان وسیله‌ای در جهت ایجاد احترام و محبت متقابل بین اعضای خانواده و پرورش حس حمایت در میان آنان عمل می‌کند.

آقای چکپاربایف ضمن ارائه توضیحات بیشتر پیرامون این مبحث گفت: «مشورت برای تقویت روابط اعضای خانواده و ایجاد واحدی مستحکم و پایدار، امری حیاتی است. چنین خانواده‌ای از توان بالاتری برای رویارویی با چالش‌های زندگی، برخوردار خواهد بود.»

«این امر موجب تواندهی افراد در خانواده شده و قابلیت آن‌ها را برای مشارکت هدفمند در اجتماع به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.»

دفتر روابط عمومی جامعه بهائی، به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر خود جهت مشارکت در گفتمانِ نقش خانواده در پیشرفت اجتماعی، چندین جلسه را به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوعات برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کرده است.